Unul îngrijea un bărbat cu faţa însângerată, abia scos dintre dărâmături, în timp ce alţi doi ajutau la înlăturarea unei plăci grele de plaz, care acoperise alte victime. Când forţă uşa grea, un şuvoi de nisip se scurse în interior, dar Liet folosi nişte spumă izolatoare electric pentru ca să căptuşească pereţii. Cercettirile intreprinse de Amundsen, Andrée, Nobile U emotioneazd. Căută cu privirea încreţiturile prevestitoare, perturbarea care indică o mişcare în adâncuri… — Tată, ieşi de-acolo!

Versiunea 1. El ne-a dăruit scânteia care ne-a adunat laolaltă. Lui Penny Merritt, pentru ajutorul dat la administrarea moştenirii literare a tatălui său, Frank Herbert. Lui Rebecca Moesta Anderson pentru ajutorul şi entuziasmul neobosit faţă de acest proiect; ideile, imaginaţia şi ochii ei ageri l-au îmbogăţit cu adevărat.

Irwin Applebaum şi Nita Taublib de la Bantam Books şi-au oferit sprijinul şi atenţia unei întreprinderi atât de ample. Pasiunea şi dăruirea lui Pat LoBrutto pentru acest proiect — încă de la început — ne-au ajutat să rămânem pe calea cea bună.

El ne-a determinat să ne gândim la posibilităţile şi iţele intrigii care au făcut Dune: Casa Harkonnen încă şi mai puternică şi mai complexă.

Ţinând frâiele editoriale, Anne Lesley Groell viteza dating mangos kiel Mike Shohl ne-au dat sfaturi şi sugestii excelente, chiar şi în ceasul al unsprezecelea. Redactorului nostru din Marea Britanie, Carolyn Caughey, pentru că a continuat să găsească lucruri care au scăpat tuturor, şi pentru sugestiile ei privind amănuntele, mai mari sau mai mici.

Lui Anne Viteza dating mangos kiel, pentru munca de redactor la o ediţie de export din Dune: Casa Atreides, care s-a petrecut prea târziu pentru că ea să apară în caseta tehnică. A muncit neobosită să transcrie zeci de microcasete şi să bată la maşină multe sute de pagini pentru a ţine pasul cu ritmul nostru turbat de lucru. Susţinerea ei în toate etapele proiectului ne-a ajutat să ne păstrăm minţile, şi chiar i-a păcălit pe alţii să creadă că suntem organizaţi.

Diane E. Jones şi Diane Viteza dating mangos kiel Herdt au muncit din greu ca cititori de testare şi cobai, oferindu-ne reacţii oneste şi sugerând scene suplimentare care au ajutat ca această carte să devină mai puternică. Lui Beverly Herbert, pentru aproape patru decenii de susţinere şi devotament pentru soţul ei, Frank Herbert.

Şi, mai ales, mulţumiri lui Frank Herbert, al cărui geniu a creat un asemenea univers atât de minunat, pentru că noi toţi să-l putem explora… Chapter 1 Descoperirile sunt periculoase… dar la fel e şi viaţa. Un om care nu-i dispus să-şi asume riscuri e condamnat să nu înveţe, să nu evolueze, să nu trăiască niciodată. Fiul său, Te întâlnești cu o femeie adevărată — în vârstă de numai doisprezece ani, dar crescut după căile aspre ale deşertului —, arunca o privire cercetătoare străvechii capsule meteorologice pe care-o găsiseră în staţiunea de studii botanice, acum abandonată.

Nu credea însă că maşinăria va funcţiona câtuşi de puţin… Apoi Liet privi în urmă, peste marea de dune, către furtuna care se apropia.

viteza dating mangos kiel

Aproape instinctiv, îşi controlă legăturile distraiului. Vânturile din câmpiile deschise sunt amplificate de mişcarea de revoluţie a planetei.

Rafalele pot atinge viteze de până la şapte sute de kilometri pe oră. În timp ce tatăl sau vorbea, tânărul era ocupat să sigileze capsula meteorologică în formă de ou, verificând capacele aerisirilor, uşa grea şi proviziile de urgenţă. Ignoră generatorul de semnale şi farul de avarie; paraziţii creaţi de furtună transformau orice transmisie în rămăşiţe electromagnetice fără sens.

Într-o societate lipsită de griji, Liet ar fi fost considerat doar un băieţel, dar viaţa printre fremenii aspri îi dăduse o maturitate severă pe care puţini o căpătau chiar şi la o vârstă de două ori mai mare. Era mai bine pregătit să se descurce într-o situaţie de urgenţă decât tatăl lui… Kynes cel vârstnic îşi scărpină barba de culoarea nisipului. Liet mai trase o dată de zăvorul uşii, mulţumit că va rezista furtunii.

Dune - Casa Harkonnen - maniacs.ro

Îi trimit încă rapoarte ocazionale împăratului, deşi nu atât de des pe cât ar trebui. Mă îndoiesc totuşi că le citeşte… Ciocăni uşor unul dintre instrumente. Liet dădu la o parte oblonul unui hublou ca să vadă apropiindu-se zidul alb şi roşcat, brăzdat de descărcări electrice.

Uită-te pur şi simplu pe fereastră, tată. Kynes îi zâmbi fiului său.

Din istorie

Manevrând comenzile de mult adormite, reuşi să pună în funcţiune perechea de motoare suspensoare. Capsula se smuci să învingă gravitaţia, înălţându-se de pe sol. Gura furtunii se repezi către ei şi Liet închise oblonul, sperând că bătrânul aparat meteorologic nu se va desface în bucăţi.

viteza dating mangos kiel

Avea încredere, până la un punct, în intuiţia tatălui viteza dating mangos kiel, dar nu şi în simţul lui practic. Capsula ovoidală se ridică lin pe suspensoare, lovită de adierile premergătoare. Acum începe treaba… Furtuna îi lovi ca o măciucă boantă şi îi aruncă în sus, spre inima vârtejului.

Fremenii scotociseră aproape toate avanposturile de cercetare cunoscute, adunând obiectele de valoare, dar această staţiune izolată în scobitura unei stânci scăpase nedescoperită, până când Kynes îi zărise primul urmele. Împreuna cu Liet, deschisese uşa acoperită de praf doar atât cât să arunce o privire înăuntru, ca nişte jefuitori de morminte pe cale să se furişeze într-o criptă. Fuseseră obligaţi apoi să aştepte, sub soarele fierbinte, ca aerul stătut, sufocant, din interior să lase locul celui de afară.

După care Pardot Kynes păşise pe nisipul afânat, ţinându-şi respiraţia şi tot vârându-şi capul în întuneric, nerăbdător să intre şi să cerceteze. Aceste staţiuni experimentale botanice fuseseră construite în epoca de aur a vechiului imperiu. Pe atunci, Kynes ştia foarte bine, această planetă-deşert nu însemna nimic special, fără nici o resursă demnă de menţionat şi deci fără vreun motiv să fie colonizată.

Când pribegii zensunniţi ajunseseră aici, după generaţii de sclavie, speraseră să construiască o lume în care să poată fi liberi. Dar asta era înainte de descoperirea melanjului de mirodenie, preţioasa substanţă care nu se găsea nicăieri în viteza dating mangos kiel parte în univers. Apoi, totul se schimbase… Kynes nu se mai referea la această lume ca la Arrakis, numele aflat în dosarele imperiale, ci folosea în schimb numele ei m5a1 stuart Dune.

Deşi, prin natura lui, se simţea fremen, rămânea totuşi c14 dating probleme slujitor al împăraţilor padişahi. Elrood al IX-lea îl însărcinase să dezvăluie misterul mirodeniei: de unde venea, cum se forma, unde putea fi găsită…Timp de treisprezece ani, trăise cu locuitorii deşertului; îşi luase o soţie fremenă şi crescuse un băiat pe jumătate fremen ca să-i calce pe urme şi să devină următorul planetolog de pe Dune.

Entuziasmul lui Kynes pentru această planetă nu pălise niciodată. Vehiculul meteorologic sălta pe curenţii învolburaţi, aidoma unui balon îmbrăcat în oţel, în timp ce praful purtat de vânt îi răzuia carcasa. Uluitoare fenomene… foarte colorate şi foarte periculoase. Vântul-ciocan poate apărea din nimic şi te poate strivi cu totul. N-ai vrea să te prindă afară! Forţat spre interior, unul dintre obloanele laterale se îndoi; vântul se strecură prin gaură cu un şuierat ascuţit.

viteza dating mangos kiel

Liet se târî pe punte, către scurgerea de aer. Păstra la îndemână trusa de reparaţii şi spumă izolatoare, sigur că aparatul uzat se va rupe. Uite, a măsurat o rafală, are opt sute de kilometri pe oră! În vocea lui nu se simţea nici un pic de frică, doar exaltare. Ce monstru de furtună! Liet întoarse privirea de la izolatorul tare ca piatra pe care îl întinsese peste crăpătura îngustă.

Sunetul piţigăiat al aerului scăzu, înlocuit de vacarmul înfundat al uraganului. Kynes se încruntă. Liet clipi, înghiţind cu greutate, ca să-şi viteza dating mangos kiel urechile şi gâtul. Liniştea intensă îi zvâcnea în ţeastă. Prin pereţii vehiculului care scârţâia din toate încheieturile, putea auzi încă vânturile Coriolis ca pe nişte şoapte dintr-un coşmar. Cu chipul strălucind de încântare, Pardot Kynes se îndepărtă de instrumente.

Scântei albastre trosneau în jurul lor, nisipul şi praful se frecau între ele, generând câmpuri electromagnetice. Capsula meteorologică plutea în derivă, liniştită şi în siguranţă după violenţa din peretele furtunii. Închişi laolaltă în micul aparat, cei doi aveau ocazia să stea de vorbă, ca între tată şi fiu. Dar n-o făcură… Zece minute mai târziu intrară în peretele opus al furtunii de nisip, aruncaţi înapoi în curentul dement de o izbitură scânteietoare a rafalelor dense de praf.

Viteza dating mangos kiel se împiedică şi se apucă zdravăn de ceva; tatăl său reuşi să rămână în picioare. Carcasa vibra şi zdrăngănea.

Cauzele edemului lui Quincke

Kynes se viteza dating mangos kiel la comenzi, la podea, apoi la băiat. Motoarele… — clătinându-se, începură să cadă, ca şi cum li s-ar fi rupt coarda de siguranţă — … cedează! Liet îşi stăpâni o senzaţie stranie de imponderabilitate, pe când capsula avariată se prăbuşea către solul ascuns de obscuritatea prăfoasă.

În timp ce se rostogoleau prin aer, planetologul continuă să lucreze la comenzi. Motoarele capricioase bolborosiră şi porniră să funcţioneze din nou, chiar înainte de impact.

Forţa iscată de generatorul de câmp Holtzman amortiză căzătura suficient cât să absoarbă partea cea mai rea a şocului. Apoi capsula se izbi de nisipul răscolit, iar vânturile Coriolis urlară pe deasupra sa ca o combină de mirodenie zdrobind speed ​​dating bar de ciocolată şoarece-cangur sub şenile.

Un potop de praf se scurse peste ei, cazând din cer… Plini de vânătăi dar altfel nevătămaţi, Pardot şi Liet Kynes se ridicară şi se priviră, cu sclipirea adrenalinei încă în ochi. Furtuna trecu pe deasupra şi peste ei, lăsând capsula în urmă. Când forţă uşa grea, un şuvoi de nisip se scurse în interior, dar Liet folosi nişte spumă izolatoare electric pentru ca să căptuşească pereţii.

Folosind un căuş din fremkit, precum şi mâinile goale, începu să sape o ieşire prin nisip.

Cauzele și simptomele edemului Quincke. Serviciul de prim ajutor - Simptome

Pardot Kynes avea încredere deplină în capacitatea fiului său de a-i salva, aşa încât se apucă, în lumina slabă, să organizeze noile sale înregistrări meteorologice într-un singur dispozitiv de memorie de modă veche.

Clipind din ochi ca un nou-născut abia ieşit din pântece, Liet se târî afară, în aer liber, şi privi lung peisajul măturat de furtună. Deşertul renăscuse: dunele se mutaseră ca o turmă în mers; reperele familiare se schimbaseră; urmele de paşi, corturile şi chiar cătunele mai mici fuseseră şterse de pe viteza dating mangos kiel pământului. Întregul bazin arata proaspăt, curat şi nou.

viteza dating mangos kiel

Acoperit de pulberea albicioasă, Liet se căţără către o porţiune cu nisip mai stabil, de unde văzu depresiunea care ascundea capsula îngropata.

Când se prăbuşiseră, vehiculul săpase un crater în suprafaţa răscolită a deşertului, chiar înainte ca furtuna care trecuse să arunce o pătură de nisip peste ei. Cu instincte de fremen şi un simţ înnăscut al direcţiei, Liet reuşi să determine poziţia lor aproximativă, nu departe de Scutul Fals de Sud.

Recunoscu formele stâncilor, conturul falezelor, piscurile şi albiile. Dacă vântul i-ar fi împins un kilometru mai departe, capsula sar fi strivit de munţii colţuroşi… un sfârşit umilitor pentru marele planetolog pe care fremenii îl venerau ca pe Umma, profetul lor.

Liet strigă în gaura care marca aparatul îngropat. Dacă mergem până acolo, fremenii ne pot ajuta să dezgropăm capsula. Du-te să verifici, să fii sigur. Eu rămân aici să lucrez. Am… o idee. Cu un oftat, tânărul porni peste nisip către cotitura proeminentă a stâncii roşcate.