Avea o înfăţişare rece, cu trăsăturile obrazului regulate, cu un nas puternic, semănând cu linia etravei1 unei corăbii, aşa cum au de obicei oamenii predestinaţi descoperirilor. Aşa că nu ne surprinde faptul de a-l regăsi pe neobositul nos- tru călător vizitând, între şi , tot vestul Tibetului, în tovărăşia fraţilor Schlagintweit, şi aducând cu el, din această ex- plorare, ciudate observaţii de etnografie. Reuşea să se simtă bine în mijlocul celor mai mari lipsuri ; era tipul călătorului perfect, al cărui stomac se strânge şi se dilată după voinţă, ale cărui picioare se întind sau se chircesc după culcuşul improvizat, care adoarme la orice oră din zi şi se trezeşte la orice oră din noapte. Cât despre punctul de sosire, numai Providenţa îl poate cunoaşte. Deci, sub acţiunea luminii reaetanţii se activează prin formare de atomi liberi sau radicali, molecule activate.

Reactii omogene Aplicînd criteriul locului în care se produ- şi eterogene ce reacţia, se deosebesc reacţii omogene şi eterogene. Reacţii chimice omogene sint reacţiile care decurg se produc într-o fază unică lichidă, gazoasă sau solidă. De exemplu: 1. Din punctul de vedere al metodelor de studiu al sistemelor chimice, reacţiile se împart convenţional în lente concentr aţia reactantului se reduce la jumătate in mai mult de s şi viteza de reacţie se măsoară prin metode obişnuite şi rapide concentraţia reactan- tului se reduce la jumătate în decurs de pînă la 10 s -şi viteza de reacţie se măsoară prin metode speciale menite pentru studierea re- acţiilor rapide. Reactii fotochimice, Reacţiile care decurg sub acţiunea luminii se numesc fotochimice.

Reactii omogene Aplicînd criteriul locului în care se produ- şi eterogene ce reacţia, se deosebesc reacţii omogene şi eterogene.

Reacţii chimice omogene sint reacţiile care decurg se produc într-o fază unică dating site londra recenzii, gazoasă sau solidă.

nam borat dating ljoe viteza rusă datând toronto

De exemplu: 1. Din punctul de vedere al metodelor de studiu al sistemelor chimice, reacţiile se împart nam borat dating ljoe în lente concentr aţia reactantului se reduce la jumătate in mai mult de s şi viteza dating lions reacţie se măsoară prin metode obişnuite şi rapide concentraţia reactan- tului se reduce la jumătate în decurs de pînă la 10 s -şi viteza de reacţie se măsoară prin metode speciale menite pentru studierea re- acţiilor rapide.

Reactii fotochimice, Reacţiile care decurg sub acţiunea luminii se numesc fotochimice. De exemplu: reac- termice, electrochimice ţiile de formare a acidului c10rhidric din H z şi Chacidului bromhidric din H z şi Br2. In aceste reacţii sub acţiunea luminii are loc disocierea moleculelor de Cl 2 sau Br2 prin formare de atomi liberi, ceea ce determină desfăşurarea proce- sului vezi schema 1.

nam borat dating ljoe al harrington dating profil

Deci, sub acţiunea luminii reaetanţii se activează prin formare de atomi liberi sau radicali, molecule activate. Reacţiile care decurg sub acţiunea căldurii se numesc termice. In astfel de reacţii reaetanţii se activează în baza mişcărilor de agitaţie termică trecerii în formă aetivatăcît şi datorită disocierii termice a moleculelor determinată de absorbţia de energie.

nam borat dating ljoe zoey deutch dating 2021

Reacţiile care decurg la suprafaţa eleetrozilor la trecerea prin amestecul de reacţie soluţii lichide sau fază solidă a curentului electric se numesc electrochimice. Fo- losind drept criteriu redistribuirea electronilor, se cunosc reacţii de oxido-reducere: un reactant reducător cedează, iar altul oxi- dant adiţionează unul ~au mai mulţi electroni.

nam borat dating ljoe viteză datând timișoara

Menţionăm că aceste clasificări ale reacţiilor în cinetica chi- mică nu sînt absolute. Unul şi acelaşi proces poate fi atribuit la diferite clase de reacţii.

De exemplu, o reactie complexă poate fi concomitent: rapidă sau lentăion-radicalică sau moleculară etc. Or, o reacţie simplă poate fi concomitent: monomoleculară bi- trimolecularălentă sau ra- pidăomogenă etc.

Clasificarea reacţiilor în simple şi complexe şi omogene şi eterogene are un caracter mai general, iar celelalte analizate mai sus au mai mult un caracter particular. Toate aceste clasificari examinate mai sus pot fi întîlnite în cinetica chimică.

Sfârşitul unui discurs foarte aplaudat. Prezentarea doctorului Samuel Fergusson. Portretul doctorului în întregime. Cină la «Traveller's club»2.