Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 mai , cu respectarea prevederilor art. Din aceste considerente, începând cu anii '70, s-a trecut la frâna reostatică, mult mai sigură, care este și azi din plin folosită. Comuna — unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit art. În ceea ce privește puterea, aceasta este de kW nominală, sau de lungă durată și kW, puterea uniorară de vârf. LEGE nr.

În condiții similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oras cu una sau mai multe comune din imediata vecinatate. IV și situate în zonele marcate pe harta în anexa nr.

Meniu de navigare

V, Guvernul incurajeaza unificarea administrativa a cate doua sau mai multe dintre aceste comune care sunt invecinate, la inițiativa autorităților administrației publice locale și ca urmare a vointei exprimate prin referendum local de către populatia din comunele interesate.

Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, și după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a infiintarii noii unități administrativ-teritoriale.

Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitatile acordate. Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 maicu respectarea prevederilor art.

Localitate— forma de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și marimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară. În functie de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.

Localitate urbană— localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influența socioeconomică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare. Localitate rurală sat — localitate în care:a majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viața locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural; Unități administrativ - teritoriale— potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele.

Locomotivă electrică - Wikipedia

Unitatile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități. Orașul — unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit prevederilor art.

LEGE nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr.

Ca unitate administrativ-teritorială de bază orașul are două componente:a componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.

Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține.

dating ecuație

Municipiul — unitate administrativ-teritorială definită potrivit art. Comuna — unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit art.

toate site-urile de dating din întreaga lume

Teritoriu administrativ— suprafața delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Curentul este încă alternativ, așadar va trece mai departe prin diode ventilate, care îl transformă în curent continuu.

Astfel transformat, curentul acționează motoarele de tracțiune, câte unul pe fiecare osie.

dating app 24 de ore

Reglajul pe partea de înaltă tensiune se face prin controller cu 40 trepte de viteză plus încă 3 de șuntare motoare slăbire câmp.

Acesta permite și acționarea frânării electrice, prin treptele situate în dreapta treptei 0 de pe controller. Se cuvine a se menționa puțin despre acest tip de frânare, specific numai pentru această locomotivă.

Important este ca ventilația forțată pe motoare să fie pornită, aceasta acționând ca o protecție la amperaj. Funcționarea pe trepte mai înalte fără ventilație duce la străpungerea izolațiilor motoarelor, implicit la defecțiuni iremediabile ale acestora. Ambele boghiuri sunt prevăzute cu câte un canal de ventilație forțată, în care sunt inseriate presostatele BR, ce înclemează contactorii de linie, asigurând tracțiune în deplină siguranță.

doar devon dating login

Fiecare treaptă generează 24 V. Frânarea electrică are ca principiu de bază comutarea modului de funcționare a motoarelor electrice de tracțiune MET din regim de consumator în cel de generator. Exista 2 tipuri de frânare electrică, ca și consumatorul existent: reostatic rezistența de frânare ventilată pentru fiecare MET și recuperativă linia de contact-catenară.

Fizic, la comutarea pe poziție de frânare, excitatiile MET se inseriază și acestea devin generatori de c.

Un Cocalar se Intrece cu Doua Motoare pe Autostrada

Consumatorul va fi reprezentat fie de rezistență, fie de catenară, dar în acest ultim caz, parametrii curentului debitat din MET vor fi aceeași cu cei din rețeaua aeriană, ceea ce a dus la multe inconveniente de ordin economic și de siguranță a transportului secționarea catenarei prin arc electric, implicit distrugeri însemnate ale pantografului. Din aceste considerente, începând cu anii '70, s-a trecut la frâna reostatică, mult mai sigură, care este și azi din plin folosită.